Hicri Yılbaşı ibadetleri nelerdir? Hicri Yılbaşında okunacak dualar ve yapılması gerekenler!

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü, Hicri Yılbaşı olarak kabul ediliyor. Bugün Muharrem ayının 1. günü ...


Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü, Hicri Yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Bugün Muharrem ayının 1. günü olması nedeniyle Hicri Yılbaşı yani Muharrem ayının başlangıcı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

Hz Muhammed’in (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri Yılbaşı ibadetleri araştırılıyor. Hicri Yılbaşında okunacak dualar ve yapılması gerekenler merak ediliyor.

Pekala Hicri Yılbaşı ibadetleri nelerdir? Hicri Yılbaşında okunacak dualar ve yapılması gerekenler…

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın birinci ayıdır. İsminden da anlaşılacağı üzere, kameri yılda, güneş değil ayın hareketleri temel alınır.

Hicrî tarih, Hz. Muhammed (s.a.v)’in Mekke’den Medine’ye göç edişi ile başlar. Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi, Hz. Ömer bölümünde olmuştur. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yıl (Miladi 622), İslâmî takvimin başlangıç yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem ayı da bu takvimin birinci ayı olarak kabul edildi.

HİCRİ YILBAŞI ORUCU

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği periyodunda hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Hicri yılın son günü, bu yıl 8 Ağustos Pazar günüyken Hicri yılın birinci günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmanın sevap olduğu söylenir.

HİCRİ YILBAŞI DUASI OKUNUŞU

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:

“Bir kimse, Muharrem ayının birinci günü[ya’nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duâyı 3 kere okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.” Pir Şihâbüddin-i Sühreverdî’den menkûldür ki: “Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa vefattan de emîn kılınır. Çünkü o sene vefatı mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)

Kim ki Muharrem ayının birinci günü bu duayı okursa… Duânın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir. Mümkün mertebe, duâyı, gerçek olarak Arabî aslından, özgününden okumalıdır.

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

Meâli ise şöyledir: “Besmele”, “hamdele” ve “salvele”den sonra, “Ey Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden önce hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi fazla, merhameti, ni’metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan müdafaanı ve ebediyen berbatlığı emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle.[Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var].”

HİCRİ YILBAŞI NAMAZI VE DUALARI

Bu kıymetli ayın birinci gecesi niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır. Bu mübarek ayın 10. günü ise aşure günüdür. Bu ay yılın birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı ortasında ( yani zilhiccenin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah isteği için iki rekat namaz kılınır.

Namaza şu niyetle başlanır:

“Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için Allahu Ekber “

Her iki rekatta: 7 Fatiha, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlas okunur.

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

Namazdan sonra 11 kez:

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir.

11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş yılın günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 kez okunacaktır:

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm “Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l- ‘azîmi ve cûdike’l- ‘amîmi’l- mu’avveli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ muhammedini ‘n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi’t- tayyibîne’t- tâhirine ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.”

Türkçe Manası: Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh’ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından müdafaanı istiyoruz. Berbatlığı emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur.

365 kere Âyete’l-kürsi okunacak, 1000 kez İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def’a Zümer mühleti okunacak. Bütün bunların sonunda 1 kere: “Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl” denilecek.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Başarısız Başarısız
0
Başarısız
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Çalışkan Çalışkan
0
Çalışkan
Aşk Aşk
0
Aşk
Komik Komik
0
Komik
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
0
Aman Tanrım!
Lafı Gelmişken
Lafı gelmişken ile eğlenirken öğrenin. Dünya ve Türkiye gündeminden haberler, sosyal içerikler ve çok daha fazlası için lafigelmisken.com

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir